Kategoria: Ekologia- wybór przyszłości

DLA EKSPERTÓW

Byłby to dla eksporterów argument silniejszy niż najbardziej naukowe perswazje. Oczywiście, jest to swego rodzaju wybór mniejszego da, plantacje bowiem z ekologicznego punktu widzenia też budzą dużo za* strzeżeń…Tymczasem jednak same zainteresowane kraje, czyli posiadające tropikal­ne bogactwo, nie zawsze wystarczająco dbają o to, co jeszcze mają. 80% lasów na Filipinach wycięto już do tej pory, a eksploatacja nie ustaje. Połowa brazylijskiego stanu Rondonia (24,3 min hektarów) została pozbawiona lasu w ciągu dosłownie ostatnich kilku lat.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

W WIELU MIEJSCACH

Tu, tak jak i w wielu innych miejscach, tubylcze plemiona żyjące w lesie tracą swój dom, rozpada się ich kultura. Beznadziejny, zdeterminowany protest plemion indiańskich znad Amazonki i Orinoko zwraca uwagę światowej opini publicznej – mniejszą jednak uwagę rządów. Kraje posiadające lasy tropikalne wytykają protestującym obywate­lom krajów Zachodu, że bezkarnie wycięli swoje lasy w poprzednich stuleciach m.in. po to, by osiągnąć wysoką zamożność i poziom cywilizacji, jaki mają w tej chwili. Jeśli więc chcą, by zahamować rzeź lasów – muszą za to zapłacić.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

KATASTROFALNE TEMPO

Nic jednak nie wskazuje, by tak się stało. Dowodem tego jest brak porozumienia w tej sprawie podczas „Szczytu Ziemi” w Brazylii. Nic więc też nie wskazuje, by katastrofalne tempo zanikania lasów tropikalnych zmalało. Jak to ktoś poetycznie (a może cynicznie) określił: „Zielone piekło idzie do nieba”… Tradycyjnie zwykło się było uważać, że w odróżnieniu od skażonych miast wieś zachowała sielskie, czyste środowisko.W ankiecie przeprowadzonej w Polsce w 1991 roku 90% ankietowanych za skażenia środowiska najbardziej obciążało przemysł, następnie polityków, a rolnictwo nasuwało się na myśl zaledwie 1% odpowiadających.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

MIESZKAŃCY WSI

Jednak mieszkańcy wsi także doświadczają skutków skażenia środowiska, i to nie tylko w okolicach będących pod wpływem fabrycznych kominów, rolnictwo bowiem jest również jedną z głównych przyczyn skażenia wód oraz gleb (a w konsekwencji żywności), i to nie tylko na skalę lokalną. Ostatecznie to właśnie przyczyny, których źródłem były inwestycje przeznaczone dla rolnict­wa, lub bezpośrednio skutki uprawy lub hodowli spowodowały upadek wielu cywilizacji, np. starożytnej Grecji i Kartaginy (erozja gleby spowodowana nadmierną hodowlą i wypasaniem kóz) czy Khmerów (zbyt rozbudowany system irygacyjny dla rolnictwa powodujący w konsekwencji erozję gleby).

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.