Kategoria: Mózg a świadomość

W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

Zdarza się również, że lekarze, nie w swojej praktyce — na szczęście — ale w swoim programie badawczym, nakładają czasem fartuch mechanika samochodowego. Wydaje im się wtedy co praw­da, że co innego radykalne stanowisko biologii molekular­nej, która w istocie grzebie biologię, a co innego głoszenie optymistycznej wiary, że życie będzie można w miarę po­stępu wytłumaczyć bez reszty wyłącznie przy pomocy praw fizykochemicznych. Tego rodzaju zbyt żarliwa wiara nie­których przedstawicieli medycyny zasługuje na przyganę; rodzi bowiem w wypadku osłabionego krytycyzmu obawę nałożenia sobie ideologicznych „klapek na oczy”.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

PODSTAWA MEDYCYNY

Jedna, biochemiczna, molekularna podstawa medycyny sprawa chwalebna, elegancka, a nade wszystko wg dna. Ale coz, kiedy dla niektórych ważnych zagad­nień życiowych staje się bazą zbyt wąską i niewystarcza­jącą. Są bowiem zjawiska, których w ogóle nie da sie uj­mować w kategoriach biologii molekularnej. Exemplum- świadomość, która stanowić będzie główny wątek niniei- szej pracy Świadomość właśnie jest tego rodzaju „kawał- m , całym kawałem najoczywistszej rzeczywistości, w który żadną analiza biochemiczna nie może wbić zębów Świadomość wprowadziła głęboki kryzys do medycyny par ej na unitarystycznych, molekularnych zasadach. Po­dejmowano szereg prób wyjścia z impasu.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

POBRATYMCY MEDYCYNY

Pobratymcy medycyny z pobliskich dziedzin nauk iak np. psycholodzy behawioryści, sugerowali rozwiązanie’fak- ycznie niczego nie rozwiązujące. Radzili bowiem zakwe­stionować w ogóle istnienie świadomości. Nie wiadomo skąd przywiał wiatr zeschły liść. Nauka — jak twierdza psychologiczni przeciwnicy świadomości — zajmuje się nie tylko rzeczywistością, ale także światem fantastyczno-mi­tycznym, w którym – między innymi fantomami – sama świadomości, znalazła swój przytułek. Przy rozpatrywaniu ego unicestwiającego twierdzenia niektórych psychologów ehawiorystow bledną grzechy solipsyzmu.Ludzie twierdzący, ze świadomość – to pustosłowie lub mityczna zjawa, popełniają swoiste, choć autentyczne samobójstwo intelektualne z wszystkimi jego negatywnymi konsekwen­cjami etyczno-moralnymi.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

OPINIE NIWECZĄCE ŚWIADOMOŚĆ

Opinie niweczące świadomość spotykają się ze szczególnie surową oceną ze strony prak­tyki lekarskiej. Lekarze co prawda nie znają dokładnie struktury świadomości, ale potrafią ją rozpoznać po jej działaniu. Każdy dzień, niemal przynosi sytuacje, w któ­rych zatraca się i ginie świadomość, lekarze podejmują heroiczną niekiedy walkę o jej przywrócenie i zabezpiecze­nie. Nieobyczajną impertynencją byłoby powiedzieć im, że walczą z majakami lub troszczą się o nic. I choćby fak­tycznie wyglądało to niekiedy na walkę z wiatrakami ze względu na beznadziejność i małą efektywność zabiegów lekarskich, to jednak nie ma podstaw przeczyć egzystencji świadomości. Wobec tylu nieszczęść, wynikających z za­burzonej, zgasłej lub tylko ograniczonej świadomości, twierdzenie, że świadomości nie ma, można by uznać za przejaw karygodnego braku odpowiedzialności za słowa.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.