GŁĘBOKA INTUICJA

Głęboka intuicja, rodząca się naj­prawdopodobniej ze sztuki leczenia (ars medendi) — naj­wspanialszego, od dawna eksploatowanego, jakkolwiek na­dal oficjalnie „nie odkrytego” źródła inspiracji medycz­nej — nie dopuściła do tego, aby medycyna zerwała kon­takt z rzeczywistością jedną, ale niejednolitą, odmienną w swej naturze fizycznej, biologicznej i psychicznej. Między lekarzem a mechanikiem samochodowym istnieje bardzo odległa, czysto formalna analogia, tak jak między twórcą artystycznych obrazów a malarzem pokojowym. Oczywiś­cie, żadna reguła ani żaden status zawodowy nie może wykluczyć ewenementu, że czasem malarz pokojowy wy­jątkowo pochwycić może za paletę i… zrobić sztukę (w naj- dosłowniejszym tego słowa znaczeniu!).

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: