NIEZDROWA ATMOSFERA

Obecnie także czuje się niezdrową at­mosferę ciągłej niepewności ideowej, wymagającej — zda­wałoby się — natychmiastowej interwencji, jak wobec pękniętej tętnicy, z której uchodzi krew.Ale interwencja nie następuje. Brakuje nadal jedno­znacznego i precyzyjnego określenia sytuacji ideowej. Z początku wydawać się to może paradoksem, ale… me­dycynie opłaca się to nieuleczalne schorzenie, którego dia­gnoza brzmi „paresis ideoiogica” (niedowład ideologiczny). Medycyna nigdy nie opowie się za zredukowaniem praw życia do zasad fizykochemicznych. To oczywiste. Nigdy nie pozwoli sobie wmówić, że między człowiekiem a ma­szyną nie ma istotnych różnic. To byłoby rozwiązanie tak proste, że aż prostackie.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: