O AKTUALNEJ SYTUACJI W MEDYCYNIE

Każda nauka szuka trwałych podstaw, na których mo­głaby się oprzeć. Medycyna miała to szczęście, że łatwo znalazła w biologii molekularnej niewzruszony fundament dla swojego potężnego gmachu. Termin „biologia moleku­larna” w sposób arbitralny używany tu będzie jako hasło zbiorcze, pod którym konsolidują się udziały wszystkich głównych i pobocznych dyscyplin nauk ścisłych: fizyki i chemii. Wszystkie niemal osiągnięcia,, jak również per­spektywy badawcze współczesnej medycyny, wynikają z przyjęcia zasady patrzenia na życie ludzkie pod kątem procesów cząsteczkowych. Nikogo więc nie dziwi fakt, że nauki ścisłe z tego właśnie powodu wywierają na medy­cynę przemożny wpływ, a medycyna ze swej strony — trzeba to gwoli sprawiedliwości przyznać — owym wpły­wom skwapliwie ulega.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: