OD FIZYKI I CHEMII

Od fizyki i chemii, między który­mi obecnie zatarła się „gatunkowa” różnica i o których można teraz myśleć jak o jednym pojęciu, medycyna stara się przejąć ścisłe, skodyfikowane definicje, jednoznaczną terminologię, cały warsztat i narzędzia badawcze oraz technikę eksperymentalną, słowem, wszystko to, co mieści się w obszarze metodologii. Jednakże przed akceptacją epi­stemologii i metodologii narzucanej przez nauki ścisłe me­dycyna broni się, jakkolwiek niezbyt jawnie i w sposób mało zdecydowany. Medycyna stanęła przed alternatywą: albo znieść autonomię życia, jak tego domagają się nauki ścisłe, albo opowiedzieć się za jego odrębnością, jak to dyktuje zdrowy’rozsądek. Stan wahania i rozterki w ocze­kiwaniu na rozstrzygnięcie tego dylematu trwa od wie­ków po dziś dzień.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: