STOPNIOWE OPANOWANIE

Słowo „model”, stopniowo opanowujące medyczny te­ren, zastępuje modny niegdyś termin „mechanizm”, od któ­rego właśnie medycyna przedcybernetyczna, „mechanistyczna”, wzięła swoją nazwę. (Greckie słowo „machina” od­daje w pełni energetyczny, ściślej „mocowy”, aspekt rze­czywistości). Cybernetyka spowodowała gruntowne przeobrażenie po­stępowania lekarskiego przez to, że zamieniono podejście analityczne, anatomiczne („tnące”) na integracyjne. Od­wrócono — zdawałoby się — odwieczny porządek, gło­szący, że najpierw trzeba przeprowadzić analizę faktów, a potem dopiero ich syntezę. M. Heidegger wykrył istnie­nie zdań pierwotnie syntetycznych, które można badać je­dynie metodami integracyjnymi, całościowymi.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: