W UKŁADZIE NERWOWYM

W ośrodko­wym układzie nerwowym dokonuje się selekcja informa­cji: na 10 milionów jednostek informacji zaledwie jedna zostaje uświadomiona, pozostała masa odebranej informa­cji, jakkolwiek nieodzowna dla życia, nie zostaje prze­świetlona świadomością. Wyciągnąć stąd można’ dziwny wniosek, jak bardzo odległa od rzeczywistości musi być świadomość zewnętrzna*, skoro zadowala się tak nikłymi docierającymi do niej sygnałami. Tkwi tu swoisty para­doks: świadomość ma służyć rzeczywistości, a praWie izo­luje się od niej i prawie obywa się bez aktualnego do­pływu z zewnątrz pochodzącej informacji.. To samo do­tyczy strony efektorycznej świadomej działalności. Przy­puszcza się bowiem (25), że może nie więcej niż jedna na milion decyzji, podejmowanych w mózgu i przekazywa­nych do narządów wykonawczych, osiąga poziom świa­domości.

Witaj na moim blogu o turystyce! Jestem właścicielem małego biura podroży. Na co dzień polecam ludziom miejsca na wycieczki w wielu miejscach też sam byłem. Ten blog to obok podróżowania moja druga pasja, zamieszczam tutaj artykuły związane z moimi podróżami. Zapraszam do śledzenia strony na bieżąco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: